Strategisk branding & design

Kontakt
Håvard S. Karlsen
+47 93 05 78 60

Røroshytta

Leveranse

— Logo
— Grafisk profil
— Foto
— Trykksaker
— Webdesign
— Rådgivning

Om prosjektet

Røroshytta ble kjøpt opp av Saltdalshytta i 2011 og produktene deres tatt inn som en egen serie i Saltdalshyttas sortiment. Det viste seg tidlig at merkevaren Røroshytta sto sterkt i markedet og i 2013 besluttet man derfor å igjen løfte frem Røroshytta som et eget brand. Utfordringen var å kommunisere det tradisjonelle (lafteteknikk fra Røros) med det moderne (et vann- og vindtett laftet bygg, utviklet i samarbeid med Sintef). Dagens hyttekjøpere er på jakt etter de gode opplevelsene og ønsker å holde tradisjoner i hevd, uten å gå på kompromiss med moderne standard. Med utgangspunkt i slagordet “moderne tradisjon” utviklet vi en identitet som både rommer det tradisjonelle håndverket og tilknytningen til Røros gjennom logo og hovedfarge. Det moderne er representert gjennom typografi, fargepalett og foto. Vi har også levert en fotobank som fokuserer på de gode opplevelsene du har i en Røroshytte.

Kontakt
Håvard S. Karlsen
+47 93 05 78 60
×