Strategisk branding & design

Kunde
Østbø
Kontakt
Håvard S. Karlsen
+47 93 05 78 60

Østbø

Leveranse

— Redesign av logo
— Grafisk profil
— Kommunikasjon
— Foto
— Rådgivning

Om prosjektet

Østbø er en nord-norsk aktør innen renovasjon og gjenvinning. Behovet for en revitalisering ble tydlig da flere store og internasjonale aktører begynte å ta andeler av det lokale markedet. Konkurransen mot store markedsbudsjetter gjorde at behovet for en smart og effektiv kommunikasjonsstrategi ble viktig når de skulle markere seg som den aktøren med lengst fartstid og erfaring på området. Løsningen ble en redesign av den eksisterende profilen med moderniseringer av eksisterende logo i tillegg til en ny verktøykasse med alt fra ny typografi og grafiske elementer til bildekor og en egen bildebank. Parken 2014 markerte starten for å kommunisere nye Østbø. Omfanget av flater identiteten skal appliseres på er stort og denne jobben foregår fortløpende høsten 2014.

×