Strategisk branding & design

Kontakt
Håvard Sandaa Karlsen
+47 930 57 860

Indeks Nordland 2015

Leveranse

– Art Direction
– Grafisk design
– Foto

Om prosjektet

Indeks Nordland er en årlig publikasjon som følger utviklingen i Nordland og i landsdelens nærings- og samfunnsliv. I forbindelse med utgivelsen for 2015 fikk vi i oppdrag å fornye publikasjonen. Indeksen er først og fremst et verktøy med en sammensatt målgruppe, og er i bruk frem til neste utgave kommer. Det var derfor naturlig å fokusere på lesbarhet gjennom typografi, farge- og papirvalg. Det visuelle uttrykket forsterker Indeksens posisjon som den viktigste leverandøren av fakta om Nordlands utvikling og fremtidsutsikter.

×