Strategisk branding & design

Kontakt
Håvard S. Karlsen
+47 93 05 78 60

Leveranse

— Visuell identitet
— Art direction
— Layout
— Produksjon

Om prosjektet

Høtt er et nytt magasin som omhandler kunst og kultur i nord. Festspillene i Nord-Norge står bak magasinet, målsetningen er å profilere nordlig kulturnæringsbransje mot et bredt publikum og bidra til inspirasjon og debatt både internt i bransjen og i offentligheten forøvrig. Vi utviklet en visuell identitet og en layout for magasinet, med fokus på å løfte frem kunsten og kunstnerene. For å gi leseren en opplevelse av å “tre inn” i kunstverden, utviklet vi et omslag som fungerer som en mappe med lukkbar klaff. Denne fungerer også som indeks når man blar i magasinet, og som bokmerke når man legger det fra seg.

×