Strategisk branding & design

Kunde
Funn
Kontakt
Håvard S. Karlsen
+47 93 05 78 60

Funn

Leveranse

— Merkevareplattform
— Navneutvikling
— Logo
— Grafisk profil

Om prosjektet

Etter en kraftig vekst gjennom oppkjøp av ulike nordnorske aktører innenfor it og kommunikasjon, hadde Funn IT høsten 2013 behov for en full gjennomgang av kommunikasjonsplattform og visuell identitet. Det var også behov for å vurdere selskapets navn og merkevarestruktur. Sammen med en arbeidsgruppe fra Funn, gjennomførte vi en todagers workshop der vi sammen definerte grunnlaget for en ny merkevareplattform, utviklet en payoff og diskuterte navn og merkevarestruktur. Det ble besluttet å beholde Funn-navnet, men fjerne IT. Videre valgte man en monolittisk merkevarestruktur, der navnet ble adoptert av alle datterselskap, med deskriptorer for å synliggjøre de ulike avdelingene. Basert på dette utviklet vi en visuell identitet, med en logo som både er Funns initial, men også ett fjell. Fjellet symboliserer Funns nordnorske tilhørighet, og selskapets ønske om å alltid strekke seg litt lenger. De overlappende formene går igjen gjennom ulike flater i profilen, og symboliserer hvordan Funn jobber på tvers av sine avdelinger for å tilby kundene sine et komplett og sømløst produkt innenfor it og kommunikasjon.

×