Strategisk branding & design

Kunde
EVER
Kontakt

EVER

Leveranse

— Navneutvikling
— Logo
— Grafisk profil
— Nettside
— Fotobank
— Trykksaker
— Merkevareplattform
— Rådgivning

Om prosjektet

Etter mange år som en del av Økonor, valgte Bodøkontoret høsten 2014 å trekke seg ut av kjeden for å stå på egne ben, med eget merkenavn og visuell profil. Sammen med en arbeidsgruppe fra organisasjonen gjennomførte vi en serie arbeidsmøter der vi utviklet nytt navn, spisset kjerneverdiene og la grunnlaget for en merkevareplattform. Valget falt på navnet Ever. Med utgangspunkt i dette utviklet vi en logo og en visuell identitet som underbygger organisasjonens størrelse og posisjon i bransjen, og kommuniserer Evers sammensatte kompetanse innenfor regnskap, rådgivning og forretningsdrift. Navn og kommunikasjon henger nøye sammen, og forteller historien om et firma som er mer enn en leverandør. Ever er en partner for sine oppdragsgivere, og setter alltid kunden i sentrum. Implementeringen av den nye grafiske profilen har vært omfattende og strekker seg over mange ulike flater, både tradisjonelle trykte og digitale.

×